Arquitectura i Enginyeria en Barcelona Arquitectura en Barcelona Enginyeria en Barcelona

Equip

Qui som

PEREZ MAYORAL

Direcció Tècnica d'Arquitectura

Perez Mayoral disposa d’un equip de professionals i col•laboradors externs amb una àmplia experiència en els diferents camps del nostre sector. //Llegir més →

Serveis

PEREZ MAYORAL | Arquitectura i Enginyeria en Barcelona

Licitacions

El departament de licitacions de Perez Mayoral s’encarrega del suport i preparació de la documentació necessària per a la presentació de licitacions tant públiques com privades, d’obres i de manteniment i servei.
//Llegir més →

Arquitectura i Enginyeria en Barcelona

Certificats d´eficiència energètica

Realització de procés documental de la finca a estudi, i mitjançant programa CEX de Certificació energètica d’edificis existents, es procedeix a visita tècnica, presa de dades, croquis i reportatge fotogràfic. //Llegir més →

Arquitectura en Barcelona

Cèdules d´habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és el document que garanteix el compliment dels nivells mínims d’habitabilitat exigibles a les vivendes... //Llegir més →

Enginyeria en Barcelona

Inspeccions tècniques d´edificis

La inspecció Tècnica d’edificis (ITE) és un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis de vivendes per a verificar la obligació que tenen els propietaris de vivendes...
//Llegir més →

PEREZ MAYORAL | Arquitectura i Enginyeria en Barcelona

Coordinació de seguretat i salut

Els coordinadors són els professionals competents encarregats de tenir cura del compliment de les normes de seguretat a les obres.. //Llegir més →